سیگار وسرماخوردگی

سپتامبر 10, 2017

راه های جلوگیری از سرما خوردگی

سرماخوردگی یک عفونت ویروسی مسری است که راه های تنفسی فوقانی را آلوده نموده و باعث تحریک و ترشح در راه های هوایی می شود. ابتلا […]