لابراتوار

لابراتوار
لابراتوار

بتاریخ …… دیپارتمنت لابراتوار بالابرانتی بصیراحمد لاجوردی به شفاخانه صحت اضافه گردید. مورخ …….. باختم قرار داد باد دکتور بصیر لاجورد خانم شکوفه فیضی شروع بفعالیت نمود و الی تاریخ …………. ایفای وظیفه و به تاریخ متذکره قرارداد با خانم شکوفه فیضی ختم و همراه دکتور بهروز روستاپور  قرارداد شده .

تشکیلات:

  • لابرانت بهروز روستاپور: مسئول عمومی بخش لابراتوار
  • لابرانت مرضیه صادقی : اسستانت بخش لابراتوار
  • لابرانت ……. رسولیار : مسئول لابراتوار از تایم شب
  • لابرانت فیض احمد سروری: اسستانت بخش لابراتوار
  • خانم شیبا کرمی :- مسئول نمونه گیری وراپوردهی

تشکیلات:

  • دستگاه سسمکس
  • دستگاه …..
  • اجرای تمام معاینات بیوشیمی ، هورمونی …. بااستفاده از تکنولژی جدید