درباره شفاخانه تخصصی صحـّـت

شفاخانه صحت که درمنطقه درب قندهار ناحيه دهم شهرهرات موقعيت دارد، بتاريخ 6/11/1384 تحت عنوان کلينيک تشخيصيه صحت قرارمکتوب 390839 مو رخ 23/9/1384 رياست عمومی قوانين صحی و بررسی وزارت صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با زعامت محترم دکتور محمد زبیر (ارشد) رسماً افتتاح و شروع به فعاليت نمود. ادامه مطلب ....

ساعات کاری

شفاخانه صحت بطور24ساعته با تمام امکانات وبخش هامختلفه با کادر مسکلی در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

ارتباط با ما

مطالب علمی


آیا می خواهید با متخصصین ما ملاقات نمایید؟ پس مشخصات خود را برایمان ارسال نمایید.